top of page

MiniGradus- for de yngste nybegyndere og de lettrænede.

 

Min undervisning tager naturligvis udgangspunkt i den enkelte elevs alder, evner og behov. 

Nogle generelle målsætninger kan formuleres således:

 

For små nybegyndere er lyttelege og gehørsspil af velkendte melodier en sjov og naturlig del af undervisningen.
Snart vil en grundig indføring i node- og rytmelæsning via diverse begynderbøger og stykker blive påbegyndt.

Der findes et hav af herlige små stykker, hvor eleven vil kunne udtrykke mangeartede følelser. Identifikation med musikkens ide/udtryk er et vigtigt element lige fra starten. Sideløbende vil vi lave tekniske øvelser/lege der stimulerer motorikken og danner grundlag for udviklingen af en sund og naturlig spillemåde.

 

For de lettrænede lægger jeg vægt på et varieret repertoire, hvor eleven stifter bekendskab med de forskellige stilarter og deres karakterisktika (barok, wienerklassik, romantik og nyere musik). Desuden indføres et vist element af teori og hørelære. Bl.a via skalaspil og akkordforståelse. Vi vil gøre et stabilt arbejde med teknik- såsom skalaer, treklange, fingerøvelser og frigørende bevægelser.

Eleven bevidstgøres mere og mere om de spændende tegn og foreskrifter som komponisterne bruger.
Herigennem øges nuanceringen af spillet, ligesom eleven lærer at lytte efter en smuk frasering og god balancering.
Altså en bevidstgørelse af hvordan det lyder når man spiller. En stødt stigende sværhedsgrad tilstræbes.

 

Jeg anbefaler varmt at mine elever deltager i EPTA-DK`S gradsprøver hvert år i marts/april. Dette er en meget fin, dækkende og stimulerende evaluering af elevens standpunkt, men det er ikke et krav hos Gradus.
Klik her:
 www.epta.dk

Jeg tilbyder jævnligt fællestimer, hvor eleverne spiller for hinanden, lærer om komponisternes liv og hører deres musik- også andet end klavermusik. På denne måde får eleverne en bredere indsigt i musikkens verden og i menneskene bag de værker de spiller.
Desuden tilbydes koncerter for forældre og bekendte flere gange om året.

Lektionernes længde og antal aftales individuelt. Minimum er 30 minutter om ugen, men
da børn ofte har svært ved at øve sig effektivt alene, anbefaler jeg 2 gange ugentlig undervisning.

Det kræver tid, fordybelse og tæt vejledning at lære at spille godt klaver. Derfor tilbyder jeg gerne undervisning flere gange ugentligt og til lavere pris.

Se priser her.

 

 

bottom of page