top of page

GradusElite 

Til børn og unge, som med lyst og talent dyrker klassisk klaverspil. 

 

Man behøver ikke være en ny Horowitz for at starte! 

Gradus` varemærke har siden starten i 2001 været intensiv talentpleje for unge pianister.

Synes du det lyder som noget for dig? - så kontakt Gradus!

 

GradusElite giver dig:
 

   - Mere undervisningstid - progressivt og individuelt tilrettelagt

   - En erfaren, engageret og professionel lærer

   - Evt. forberedelse til konservatoriets optagelsesprøve

   - Samarbejde med musikskolernes MGK - klik her

   - Erfaring med koncerter og evt. konkurrencer i ind-og udland

   - Hørelære- og teoriundervisning om ønsket

   - Fællestimer og samspil

   - Samvær med andre unge der dyrker klassisk klaver

   - Et international netværk af unge pianister såvel som topprofessionelle lærere og pianister. 

 

Gradus har tiden, lysten og de professionelle kræfter til at kunne koncentrere sig om den enkelte elev. At udvikle elevens evner, forståelse og kærlighed til musikken gennem arbejdet med klaveret. Når eleven er klar til det, får man mulighed for at prøve at komme med til mindre koncerter og konkurrencer.

På GradusElite undervises eleverne typisk 1½-2 timer om ugen (gerne mere), hvilket jeg anser vi for at være en forudsætning, hvis målet er at opnå et godt niveau som klaverspiller. 


Ønsker du at få yderligere intensiv klaverundervisning, hørelære, deltage i konkurrencer, spille koncerter og meget mere, kan du også læse om Gradus' unikke tilbud til unge klavertalenter, Gradus Junior College.

 

Erfaringerne viser, at resultater kun opnås gennem systematisk arbejde med teknik,varieret repertoire med passende sværhedsmæssig progression, fordybelse i det musikalske og fortolkningsmæssige indhold, og naturligvis, et solidt stykke hjemmearbejde fra eleven.

 

Så på GradusElite forventer jeg en seriøs indsats af eleverne, men jeg giver også en masse igen.

Sammen når vi gode resultater - det er de nuværende og tidligere Graduselever et klart bevis på.

Nogle GradusElite elever kommer fra MiniGradus, mens andre kommer udefra og hopper lige ind på GradusElite.

Og man behøver ikke være en stjerne for at starte - min opgave er netop at opdage, udvikle og inspirere talenter.

 

Fællestimer og Koncerter

Alt for mange unge musikere plages af nerver i forbindelse med koncerter. Det skyldes især det simple faktum,
at de alt for sjældent spiller for et publikum. På GradusElite søger jeg at gøre elevernes optræden med deres instrument til en naturlig ting. Vi afholder regelmæssigt fællestimer, hvor eleverne spiller for hinanden, hører musik sammen, laver musikquiz og hygger sig.

 

Desuden får de mulighed for at spille ved offentlige koncerter, da Gradus heldigvis får en del engagementer i kirker, efterskoler, musikforeninger etc. Her henter de unge pianister uvurderlig erfaring med koncertsituationen og vigtig respons på deres optræden fra lærere, kammerater og publikum. Indtægterne fra disse koncerter går til at yde tilskud til diverse ekskursioner, kurser og andre aktiviteter på GradusElite.

 

Mesterkurser og Konkurrencer

At søge inspiration og nye ideer er af vital betydning for alle musikere. På GradusElite opfordres eleverne til jævnligt at deltage i mesterkurser,der har relevans for deres udvikling. Vi arrangerer også selv kurser med dygtige og engagerede pianister og pædagoger. Og mange af eleverne deltager desuden i eksterne mesterkuser,
f.eks. via www.EPTA.DK

                                                                                                                                  
Konkurrencer er på godt og ondt blevet en vigtig del af en ung pianists mulighed for gøre opmærksom på sig selv og skabe sig et grundlag for en solokarriere. Der findes et hav af store og små konkurrencer i hele verden.
Jeg ser det som en del af min opgave et forberede eleverne til deltagelse i konkurrencer, som passer til deres niveau og som kan udfordre dem på en konstruktiv måde. Det overvejes nøje, hvilke konkurrencer og hvilket repertoire, der passer til den enkelte elev, før vi kaster os ud i opgaven. Og jeg gør det klart for den studerende,
at udfaldet af en konkurrence ikke er et endegyldigt svar på, hvorvidt man er en god eller dårlig pianist - blot endnu et spændende skridt på vejen i en lang proces, der aldrig ender.            

           
Såvel koncerter som mesterkurser og konkurrencer er stærke krydderier til ”hovedretten” - den daglige øvning. Udover de faglige værdier, man får med sig, giver de mulighed for at møde en masse nye mennesker, såvel i Danmark som udenlands. Folk, der brænder for musik og klaverspil.

 

GradusElite anbefaler varmt deltagelse i EPTA-DK`s Gradsprøver, hvor eleven får en årlig
uvildig professionel evaluering af sit standpunkt inderfor teori, hørelære og klaverspil.

Se www.epta.dk

bottom of page